Salestraining en coaching met resultaat

Sales Mindset heeft één doel: bedrijven naar een ’sales resultaat’ brengen. Zodat het sturen op resultaat een vanzelfsprekendheid wordt. Wanneer de gehele organisatie de blik op verkoop heeft gericht, moet die focus een blijvend doorlopend proces binnen de onderneming worden. Maar hoe doe je dat? Niet met een enkele training. Niet via bedrijfsprocessen inrichten. Maar juist door de dynamiek vast te houden. Door mensen te verbinden en hun verkoopactiviteiten te regisseren. Focus op resultaat uit eigen beweging. Want er zit meer verkoop in je verkopers dan je denkt. We noemen dit Sales Improvement. Hoe pakken we dit aan?

Sales improvement
en leiderschaps­ontwikkeling

Elk sales improvement traject start met een doel. Dit is het vertrekpunt waarlangs wij verkopers en (sales) managers ontwikkelen om concrete resultaten te behalen. Zo verbeteren wij altijd de vaardigheden en sales mindset in het licht van de gestelde doelen.

Zonder doel kan je niet ontwikkelen. Er moet iets bereikt worden wat nu (nog) niet bereikt wordt. Cijfers geven hier vaak ondersteuning aan. Onze ontwikkelstrategie is gebaseerd op een wetenschappelijke onderbouwde aanpak waarbij de mindset van de deelnemers centraal staat. Waardoor we de persoonlijkheid van de verkoper en zijn leidinggevende kunnen verbinden met het te behalen resultaat.

Processen, aansturing en professionaliteit zijn de ingrediënten waarlangs we ontwikkelen. Niet geïsoleerd, maar juist integraal omdat je dan tot blijvende resultaten komt.

Praktisch inzetbare aanpak

Elk mens is uniek. Er zijn overeenkomsten, maar juist de verschillen vragen om een praktisch inzetbare aanpak. De kracht van onze aanpak is dat we aansluiten bij de persoonlijkheid van de deelnemers. Het ontwikkelen van zelfreflectie is een belangrijke sleutel tot groei.

Persoonlijkheid als uitgangspunt

Wat voor de één werkt, werkt voor de ander niet. Hoe meer een verkoper zich vrij voelt om zijn persoonlijkheid in te zetten, hoe meer hij rendeert. Dit vraagt om lef en het tonen van je kwetsbaarheid die recht doet aan de manier waarop je als mens wilt verbinden. Al onze interventies zijn erop gericht om de noodzakelijke vaardigheden passend te maken bij wie iemand is. Onze denkstijlanalyses helpen om dit inzicht te vergroten en een passende aanpak te ontwikkelen.

Download de brochure

Vaardigheden tot op klantniveau

Een vaardigheid heeft pas nut als je hem in de praktijk toepast. Hoe komt het dan dat we bij de ene klant of situatie de vaardigheid wel toepassen en bij de andere klant of situatie onbewust de geleerde vaardigheid vergeten? Hoe dichter je op de praktijk traint en ontwikkelt, des te zekerder is de borging. We trainen de vaardigheden tot op klantniveau (dicht op de toepassingscontext) waardoor de borging en succesbeleving ook na de training gegarandeerd is.

Download de brochure

Timing, vaardigheid en resultaat

Timing (het op het juiste moment inzetten van de juiste vaardigheid of strategie) kan alleen ontwikkeld worden in de praktijk. Vandaar dat we veel praktijkbegeleiding doen. Het is de enige manier om de samenhang tussen timing, vaardigheid en resultaat zichtbaar te maken. Hetgeen het resultaat en de eigenwaarde van de verkoper vergroot en de implementatie versnelt. Wij zien de leidinggevende in dit onderdeel als een belangrijke implementatiepartner.

Download de brochure

BrainBoost NeuroSales

Open training

Verkopen. Je kunnen verplaatsen in de denkwereld van de klant. In staat zijn om die klant écht te begrijpen. Daar gaat het om.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat we veel koopsignalen van onze gesprekspartners niet waarnemen. We horen ze wel, maar begrijpen ze niet vanuit onze eigen denkstijl. Je waarnemingsvermogen vergroten, dát is de kunst. Een beter begrip krijgen van de natuurlijke manier van informatie verwerken in ons brein. Daar gaat BrainBoost NeuroSales over. Denkvoorkeuren hebben invloed op onze waarneming van de buitenwereld. Hoe we kansen creëren in de verkoop. Hoe we reageren op de klant. En hoe we onze doelen bereiken. Het beïnvloedt de effectiviteit van onze verkoopinspanningen. De training wordt gegeven door onze business partner Harrie van Heck

Meer weten? Download de brochure.

Persoonlijke denkstijlanalyses

Het bij klanten activeren van positieve associaties en emoties met betrekking tot je product en/of dienst is een belangrijk onderdeel van het verkopen.

Elke denkstijl heeft zijn eigen set van waarden en communicatieregels. Als iemand ons iets meedeelt, maakt ons brein eerst een inschatting op basis van ons waardensysteem: is het belangrijk wat de ander zegt of onbelangrijk, is de manier waarop de ander dit vertelt aangenaam of onaangenaam, is de inhoud van de mededeling interessant of saai? In onze hersenen worden vervolgens aan die informatie de bijbehorende emoties gekoppeld, waarna het geheel verder wordt verwerkt in de hersenschors en daar de basis vormt voor onze reactie.

De kunst is om je verkoopboodschap zo te verpakken dat ze door het brein van je gesprekspartner als belangrijk en aantrekkelijk wordt ervaren en dat ze zoveel mogelijk positieve associaties en emoties teweegbrengen. Om dat te bereiken, moeten we dus de denk- en koopgedrag van onze gesprekspartners leren (her)kennen. Maar dat begint bij het (her)kennen van onze eigen denkvoorkeuren en hoe je Whole Brain kunt communiceren.

Heeft u een code voor de persoonlijke denkstijlanalyse?
Denkstijlcode invullen

Blije klanten & deelnemers

Robbert Vos

In memoriam

In hem verliezen we een vriend, raadgever en luisterend oor.

We zijn dankbaar voor de momenten die hij zijn klanten en deelnemers aan zijn trainingen heeft mogen geven. Gepassioneerd kon hij mensen in hun kracht zetten, ze over angsten heen helpen, leren hoe je met de juiste (sales) mindset het maximale plezier en resultaat kan halen uit je activiteiten, je werk en je leven.

Als geen ander wist hij te verbinden, mensen aan te raken en respectvol te discussiëren over de thema’s van het leven en zijn vertrouwen in God.

Door de verschillen in de mens juist als een kracht te zien en mensen het succes te gunnen. Kon hij als geen ander genieten van de bijzondere momenten die hij dankbaar mocht geven en ontvangen tijdens zijn werk.

Gelukkig zit Robbert in ons hart. We weten zeker dat hij ook in het hart zit van de mensen die hij heeft mogen trainen.

In de troost dat de HEERE zijn uitgaan en ingaan bewaart, van nu aan tot in eeuwigheid hebben wij hem toevertrouwd in de handen van de Heer.

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden op 25 augustus 2022.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Harrie van Heck van Hecx Business Development BV

Whole Brain Samenwerking

De hele aanpak van Sales Mindset is erop gericht om resultaten voor de klant te boeken. Resultaat in omzet, marge, marktaandeel en (persoonlijke) groei. Het zou niet realistisch zijn om te denken dat één iemand dit altijd voor elkaar kan krijgen. Soms is het gewoon nodig om andere competenties in te zetten voor het beste resultaat. Vandaar ook onze samenwerking met Harrie van Heck van Hecx. Net even anders en met eenzelfde focus, passie en gedrevenheid. Bezoek de website van Hecx